Blog

PIRENAICA

Coneixedors de la problemàtica de la gestió dels residus orgànics per part dels ramaders, dels problemes (i conflicte) que aquests comporten a l’entorn i a la pròpia explotació, els quals són tant econòmics, com socials i ambientals, decidim com a estratègia d’investigació de l’empresa aprofundir en el mon del biogàs, com a recurs energètic, i com a possible solució als problemes del residu ramader tals com eliminació d’olors, sanització del residu, obtenció d’energia neta, reducció dels costos i emissions en el transport dels fems, reducció de l’impacte ambiental i social i per tant millora dels ratis d’explotació.

Tot això ens porta a dissenyar una planta pilot, que pugui, sobre terreny, fer tots els processos d’una planta real.