Pilot Biogàs és un projecte de:

Presentació

Origina Solucions Energètiques SLU, té com a model de negoci el desenvolupament d’una línia ambiental i energètica amigable i protectora del medi ambient.

El Pilot Biogàs

En aquesta línia Origina SE ha desenvolupat un pilot de planta metanogènica que esdevé una eina imprescindible i molt eficient en el disseny de sistemes de valorització energètica de residus orgànics.

La planta

La planta disposa de sistema de pre-tractament del residu, digestor dotat de sistema de calefacció per a regulació de temperatura, remenador, gasòmetres, tractament sec i humit del gas, condensador, punts de mesura de la qualitat i mesura de producció del gas, i fins a tres circuits de gas diferenciats per a proves.

Dades i control

El potent sistema escada de control i maniobra de que disposa la planta facilita la operació de la planta i dades online (Ph, REDOX, electroconductivitat, temperatura i pressió) i la captura de les mateixes per a posteriors anàlisis.

Últimes notícies

Aquí trobaràs les darreres notícies sobre el nostre projecte

PIRENAICA

Coneixedors de la problemàtica de la gestió dels residus orgànics per part dels ramaders, dels problemes (i conflicte) que aquests comporten a